Is er verschil tussen krediet en een lening?

In de praktijk gebruikt men doorgaans de termen ‘krediet’ en ‘lening’ door elkaar. Hoewel het woord ‘krediet’ eerder een economische term is voor het woord ‘lening’, maken we geen onderscheid tussen beide. Het Vlaams Krediethuis voert voor u een krediet simulatie / krediet berekening uit zodat u zelf geen krediet vergelijking meer hoeft te doen.

Kredietverstrekkers

Wanneer een som geld door een instelling of particulier aan een andere instelling of particulier wordt verstrekt, spreken we zowel van een krediet als van een lening. De instelling of persoon die het geld verstrekt wordt de geldgever, de schuldeiser of kredietverstrekker genoemd. Degene die het geld ontvangt is dan de geldnemer of de schuldenaar. Het merendeel van de kredietverstrekkers zijn banken.

Krediet op afbetaling

Uiteraard is het de bedoeling dat het geleende geldbedrag op een later tijdstip terugbetaald wordt en dat de kredietverstrekker voor de lening een tegenprestatie vraagt. Meestal gebeurt dit onder de vorm van een rente. In de volksmond gebruikt men voor rente in België vaak ook de term ‘intresten’. De intresten vormen een percentage van het geleende bedrag. De hoogte van dat percentage hangt af van een aantal factoren zoals de looptijd van het krediet, het doel van de lening en de kredietwaardigheid van de schuldenaar of lener.

Zowel het aantal kredietmaatschappijen als het aanbod van kredietvormen is bijzonder groot. Kiezen uit de complexiteit van voorwaarden en tarieven is niet gemakkelijk. Het Vlaams Krediethuis is een onafhankelijke kredietverstrekker die de actuele voorwaarden en tarieven op de markt met elkaar vergelijkt. Op die manier kunnen we u de beste voorwaarden en tarieven aanbieden. Vraag ons een kredietofferte en/of een adviesgesprek voor een krediet of lening op maat van uw behoeften en mogelijkheden.

Direct krediet aanvragen

Copyright © 2024 Vlaams Krediethuis