Privacy

Gebruik van onze internetsite is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door enig onderdeel van deze site te raadplegen stemt u in met deze voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze internetsite en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de internetsite.

Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruiker, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Indien u via deze internetsite een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites

Uw persoonsgegevens worden door CARUS VOF – A. Van Landeghemplein 16 – 2830 Willebroek Tel : 03/866.59.51 verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw kredietaanvraag en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@interkrediet.be Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Copyright © 2023 Vlaams Krediethuis