Krediet met zwarte lijst

Waarom staat u op de zwarte lijst voor kredieten?

U wenst een krediet af te sluiten, maar u staat op de zwarte lijst. Dat komt omdat u een betalingsachterstand van minstens 3 maanden hebt voor andere lopende leningen.  De zwarte lijst voor kredieten in België is een lijst van wanbetalers van leningen en wordt bijgehouden door de Nationale Bank van België (NBB). Daar blijft u zelfs geregistreerd tot 1 jaar nadat uw lening is afbetaald. De zwarte lijst is er om zowel u als geldlener als de kredietverstrekker te beschermen: de lener zodat hij niet te veel geld zou lenen, de geldverstrekker zodat hij zekerheid heeft dat de schuld hem wordt terugbetaald.

U wenst een nieuw krediet maar staat op de zwarte lijst. Wat nu?

Het Vlaams Krediethuis heeft niet als doel om kost wat kost snelle leningen aan te prijzen. Krediet aanvragen is een ernstige zaak en kost geld. Lichtzinnigheid en misleiding is één van de grootste oorzaken van de huidige economische crisis. De nieuwe WCK van 13 juni 2010 is er gekomen om de kredietgevers te responsabiliseren en leners te weerhouden boven hun mogelijkheden geld te lenen.

Wie echter op de zwarte lijst gekomen is door één of meerdere tegenslagen zoals plotse werkloosheid, ernstige ziekte met ziekenhuisopname, echtscheiding of faillissement vertelt uiteraard een heel ander verhaal dan wie zijn budget niet onder controle kan houden en zich voortdurend laat verleiden tot nieuwe leningen en het opnemen van kredietkaarten en kredietopeningen.

Het Vlaams Krediethuis is dan ook heel duidelijk: staat u op de zwarte lijst en wenst u een tweede kans? Dan moet u voldoen aan strikte voorwaarden en één daarvan is dat u eigenaar bent van een woning of eventueel ouders.

Voorwaarden krediet te krijgen voor wie op de zwarte lijst staat

Het Vlaams Krediethuis wenst te benadrukken dat we geen reclame willen maken om mensen met financiële problemen uit de nood te helpen met een nieuw krediet, het samenvoegen van hun kredieten of met een centralisatiekrediet. Bij ons komt u enkel in aanmerking om een nieuw krediet in overweging te nemen, indien u voldoet aan volgende voorwaarden:

  • U bent eigenaar van een woning of uw ouders
  • U vertelt ons eerlijk en oprecht uw financiële situatie
  • Dankzij deze tweede kans moet u in staat zijn om uw financiële toestand te herstellen
  • U moet minder per maand betalen dan voorheen
  • Uw leefbudget moet erop vooruit gaan

Voldoet u aan al deze voorwaarden, dan kunt u bij ons een krediet aanvragen. Wij proberen u op de juiste manier verder te helpen.

Direct krediet aanvragen

Copyright © 2024 Vlaams Krediethuis